EnerBuiLCA: Jornada final i cursos/tallers de formació

Assistència gratuïta

Enerbuilca

En el marc del Projecte EnerBuiLCA “Life Cycle Assessment for Energy Efficiency in Buildings”, que pertany al programa Interreg-SUDOE IV cofinançat amb fondos FEDER, que pretén fomentar la sostenibilitat tant a la construcció de nous edificis com en la rehabilitació d’edificis existents, s’han programat les següents activitats d’interès i gratuïtes relacionades amb l’aplicació de la perspectiva de cicle de vida a l’edificació:

Jornada final

 • 4 de Desembre: Jornada de Presentació de Resultats del Projecte EnerBuiLCA, Escola Superior de Comerç Internacional, Barcelona
  (Per a obtenir informació addicional sobre la inscripció vegeu el fulletó adjunto sobre la jornada)

Cursos de formació (per tal de facilitar l’assistència es pot triar entre dues dates i lloc diferents):

 • 5 de Desembre: curs formació/taller, Escola Superior de Comerç Internacional, Barcelona
  (Inscripció) (Cóm arribar)
 • 11 de Desembre: curs formació/taller, ASCAMM / iMat – Tecnologies de la Construcció, Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola
  (Inscripció) (Cóm arribar)

  Els cursos tenen per objectiu obtenir coneixements relatius a l’ACV en l’edificació i conèixer el funcionament de l’eina Informática d’ús lliure EnerBuiLCA per a la realització d’un auto-diagnòstic de l’impacte de cicle de vida d’un edifici i les bases de dades de productes i solucions constructives associades. Cadascun dels cursos es divideix en dos blocs: “Introducció a l’ACV en el sector de l’edificació” e “Introducció a l’eina informàtica EnerBuiLCA”.

L’assistència a la Jornada i als cursos és gratuïta, sent en ambdós casos imprescindible el registre previ a la xarxa temàtica del projecte (per als que no ho hagin fet ja). Per a més informació sobre la Jornada i els cursos i el procediment d’inscripció consulti els fulletons adjunts.