Avís Legal

Propietat Intel·lectual
Copyright © 2007 iMat - Centre Tecnològic de la Construcció, tots els drets reservats. El conjunt de continguts en els formats que es presenten en aquestes pàgines de la Web de l'iMat estan protegits per la Llei de Protecció Intel·lectual i són propietat exclusiva de l'iMat que té reservat el dret de reproducció, en qualsevol modalitat i arreu.

Protecció de dades personals
Les dades requerides als formularis inclosos a la Web de l'iMat s'incorporaran a un fitxer, responsabilitat de l'iMat, i s'utilitzaran als fins propis de la sol·licitud corresponent. Totes les dades de caràcter personal seran tractades segons estableix la "Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal". Els usuaris es poden adreçar a l'iMat, Wellington 23, 08018 Barcelona, per tal d'exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancelació.

Condicions d'ús
L'accés a les pàgines de la Web de l'iMat resta subjecte a les condicions següents:
 • L'usuari ha de conèixer i acceptar les característiques i les limitacions de la xarxa Internet i en particular que la informació que circula per Internet pot ser reglamentada en termes d'ús, o estar protegida per drets d'autor o de propietat intel·lectual. També s'ha de conèixer i acceptar que la informació tramesa a través d'Internet pot ésser interceptada.
 • La distribució, la modificació, la transmissió, la còpia o qualsevol altra utilització dels continguts de la Web de l'iMat amb finalitats públiques o comercials, sense l'expressa autorització de l'iMat, són una infracció castigada per la legislació vigent. D'altra banda, es concedeix una llicència no exclusiva, gratuïta i personal, per a utilitzar, copiar, imprimir i descarregar, a l'ordinador personal de l'usuari, qualsevol material o document disponible en la Web de l'iMat.
 • No està permesa la modificació de la Web de l'iMat ni dels seus continguts.
 • L'iMat no garanteix que la seva Web i Servidor estiguin lliures de virus o d'altres elements nocius informàtics i no es fa responsable dels danys que es puguin causar per l'accés a la seva Web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
 • L'iMat no assumeix cap responsabilitat derivada d'una mala utilització dels continguts de la seva Web. En particular, l'usuari és l'únic responsable de les dades que consulta i transfereix, a partir de les pàgines Web de l'iMat, i per tant ha de disposar de competència per a la seva utilització dins de l'àmbit de la seva activitat professional.
 • L'iMat es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva Web i no assumeix cap obligació per a la seva actualització. Així mateix, podrà limitar o no permetre l'accés a aquesta informació de manera temporal o definitiva.
 • Els continguts de la Web de l'iMat són els vigents a la data de la seva última actualització.
 • L'iMat no es fa responsable de les possibles discrepàncies que poden haver-hi, entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica d'aquests publicada a la Web.
 • Els destinataris dels continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en la Web de l'iMat són consumidors o usuaris residents a Espanya, així que en qualsevol cas serà d'aplicació la legislació espanyola, essent competents els tribunals espanyols per a la resolució de qualsevol afer que ho requereixi.
 • L'iMat no assumeix cap responsabilitat derivada de les informacions o continguts no elaborats pel mateix iMat o no publicats amb el seu nom, i en particular i de forma molt especial els de pàgines Web de tercers, connectades per mitjà d'enllaços situats a les pàgines de l'iMat. Aquestes connexions s'ofereixen només per a facilitar la labor de l'usuari, que és l'únic responsable, ja que l'iMat no les revisa, ni les controla.
 • L'iMat no es pot fer en cap cas responsable de les conseqüències que, directement o indirecta, esdevinguin de l'ús dels continguts de les pàgines de la seva Web.
Dades identificatives
Les dades identificatives del responsable de la Web www.imat.cat són les que a continuació figuren:
iMat - Centre Tecnològic de la Construcció
Carrer de Welington, 23
08018 Barcelona
Tel. 93 553 97 95
Fax 93 553 97 96
Correu electrònic: info@imat.cat
NIF: G-64179039