Recursos i OTRI

Informació i Serveis de gestió per als projectes de R+D+i

L’oficina OTRI és el servei de l’iMat que té per objectiu conèixer les necessitats de les empreses i fer conèixer l’oferta tecnològica del Centre. Gestiona tots els aspectes relacionats amb la cerca, preparació i seguiment de les propostes que les empreses, individualment o conjuntament amb l’iMat, vulguin presentar a les convocatòries d’ajuts a projectes o a les ofertes de finançament d’activitats empresarials, a nivell autonòmic, estatal i europeu.


L’OTRI també col·labora en l’establiment de consorcis i unions temporals d’empreses en projectes tecnològics d’interès comú, amb la participació de l’iMat com a soci tecnològic o amb funcions de líder del projecte.


Recursos iMat

Informacions que recull el Centre, relatives a l’entorn de la recerca en construcció: